DISCLAIMER

Aansprakelijkheid
Deze site van Santesa B.V. (www.santesa.nl) is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Santesa B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De op deze site opgenomen medische informatie is niet bedoeld als medisch advies en kan derhalve niet in de plaats worden gesteld van een persoonlijk medisch advies van bijvoorbeeld een arts of apotheker. Deze site bevat links naar andere internetsites. Santesa B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid, de inhoud van de informatie op, of voor de gevolgen van het gebruik van aan deze site gelinkte internetsites van derden.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Santesa B.V. worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Privacybeleid
In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Santesa B.V. omgaat met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

  1. Wanneer u onze website bezoekt of op onze website een transactie aangaat, verzamelen en verwerken wij  de volgende persoonsgegevens van u:
  2. van alle bezoekers van onze website verzamelen en verwerken wij standaardinformatie over het internetgebruik middels uw (tijdelijk) IP-adres;
  3. uw e-mailadres wanneer u te kennen heeft gegeven op de hoogte te willen worden gehouden van interessante aanbiedingen en producten of diensten;
  4. indien u een transactie op onze website aangaat, verzamelen en verwerken wij uw NAW-gegevens, alsook aanvullende verkoop- en leveringsgegevens zoals uw e-mailadres en telefoonnummer;
  5. de gegevens van een door u ingevulde vragenlijst op onze website.

Santesa B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hieronder beschreven doeleinden. Santesa B.V. zal alle redelijke maatregelen nemen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. U heeft te allen tijde recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens bij Santesa B.V.

Doeleinden van gebruik
Uw persoonsgegevens worden gebruikt ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, relatiebeheer, ontwikkeling webstatistieken, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te informeren over interessante aanbiedingen en producten of diensten van Santesa B.V. en/of haar groepsvennootschappen. Wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven, kunt u deze informatie ook per e-mail ontvangen. U kunt u steeds hiervoor afmelden middels de link die in de betreffende e-mail is opgenomen. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit nodig is om uw bestelling uit te kunnen voeren of ter uitvoering van een wettelijke verplichting.

Santesa B.V. heeft haar gegevensverwerkingen gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder het nummer: 1475316.

Cookies
Santesa B.V. maakt gebruik van cookies, die – als uw browserinstelling dat toestaat – automatisch op uw computer worden geplaatst als u onze website bezoekt. Door dit gebruik van cookies kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek van onze website. Daarmee registreren wij middels uw (tijdelijk) IP-adres, hoe vaak onze website wordt bezocht, via welke links e.d. Wij maken gebruik van cookies omdat dit ons in staat stelt om onze klanten gerichte dienstverlening, inhoud en reclame aan te bieden. Bovendien stelt dit gebruik ons in staat om het vertrouwen in en de veiligheid van onze website te bevorderen.

Algemeen
Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen direct van kracht worden. Het is dan ook aan te raden om dit beleid regelmatig te raadplegen.

Voor vragen over dit privacybeleid kunt u terecht bij: info@santesa.nl.